discord
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

KURALLAR

LUXV ROLEPLAY YASA DIŞI SİSTEM İŞLEYİŞİ

Profesyonel rol adminlerimiz tarafından hazırlanan oyuncu taraflı, yorumlanamaz ve net olan kurallar.

Tüm oyuncularımızın kuralları okumak ve anlamak zorundadır.

Ceza Kanunu

((OOC:)) “Bu cezaların tümü IC’de “gün” olarak kabul edilir.”
((IC:)) Ceza indirimi için avukat gereklidir, polis sizin cezanızda bir indirim sergileyemez.

ÖNSÖZ
Kural ve İlkeler:
Amaç Santos ve çevre yerleşkelerde yaşayan vatandaşların, mal ve mülklerinin güvenliğini sağlamak, sivil hakların çiğnenmesini önlemek amacıyla, daha sağlıklı bir yaşam standardı yakalamak ilke edinilmiştir.

Süre Ayarlama Polİçesİ:

Güvenlik güçleri Ceza Yasası’nı suçlamalarını kabul ederek suçlu olduklarını belirten tüm bireylere karşı kullanmakla yükümlüdür. Birey, yasalara itaat etme konusunda aşırı başarısız olduğu durumlar dışında, güvenlik güçleri bireyleri mümkün olan en kısa süre için hapsetmelidir. Eğer bireyin suçu sabit ve birey avukat talep etmiyorsa, bireyin sevki mümkün olan en kısa süre içerisinde gerçekleştirilmelidir. Kişisel avukat talep edildiği zaman avukat sadece aşağıda belirtilen indirim prosedürü dahilinde indirim talep edebilir.Ceza Arttırım Prosedürü

1.) Şahsa karşı işlenen öldürme ve yaralama suçlarında, eğer suç aşağıdaki şartlar altında işlendiyse ceza süresi 1/4 oranında artırılır:2.) Kamu personeline karşı gerçekleştirilen suçlarda, ceza 1/3 oranında artırılır.
3.) Aynı suçun üçüncü ve daha fazla tekrarında ceza 1/2 oranında artırılır.


Ceza İndİrİm Prosedürü

1) Amirin Emri: Yetkili merciler tarafından alınan emrin yerine getirilmesi suç teşkil etmez. Ancak bu emir, bir suçun işlenmesine yönelik aksiyon gerektiriyorsa hem emri veren hem de uygulayan suçlu sayılır.

2) Nefs-i Müdafaa: Kendisine veya başkasına yöneltilmiş bir saldırının uygun oranda defedilmesi veya savunulması durumlarında ceza verilmez. Eğer meşru savunma orantısız ise, savunmacıya asıl suçun 1/3 oranında cezası verilir.

3) Tehdit: Bir kişinin suç işlemesi için tehdit edilmesi, şiddete maruz bırakılması ve korkutulması gibi durumlarda ceza tehdit unsurunda bulunan zanlıya verilir.

4) Haksız Tahrik: Suçun işlenmesi sırasında fail makul bir haksız tahriğe maruz kaldıysa, cezası 1/4 ve 3/4 oranları arasında indirime tabii tutulur.

5) Reşitlik: Yaşı 18’den küçük olan bireylere işledikleri suçlarda 1/4 ve 3/4 oranları arasında indirime gidilir.

6) Mental Sağlık Bozukluğu: Akıl sağlığı yerinde olmayan bireylerin cezai sorumlulukları olmamakla birlikte, eğer anlama ve kavrama yetenekleri tamamen yok olmamış durumdaysa cezalarında 1/4 ve 3/4 oranları arasında indirime gidilir. Akıl sağlığı yerinde olmayan bireyler rutin hayata döndürülmek yerine akıl sağlığı hastanesine sevk edilerek orada kontrol altında tutulur.

7) Alkol ve Uyuşturucu Etkisi: Birey eğer kendi isteği ve kontrolü dışında alkol ve uyuşturucu etkisi altında kalarak suç işlediyse, zanlı kendisi değil alkol ve uyuşturucu içiren kişi sayılır. Ancak kendi kontrolü altında alkol ve uyuşturucu aldıysa cezasında indirime gidilmez.

8) İyi Hal ve Pişmanlık: İyi Hal ve Pişmanlık: Fail davası sırasında iyi halde bulunur ve pişmanlığını samimi şekilde belirtebilirse cezasında 1/4 oranında takdiri indirime gidilir. Takdiri indirimde failin sabıka durumu, sosyal ilişkileri, suçtan sonraki tavır ve hareketleri göz önünde bulundurulur.

9) Yüz kızartıcı sayılan suçlarda ceza indirimine gidilemez.
     -Ceza indirimi için avukat gereklidir, polis sizin cezanızda bir indirim sergileyem

10) Hapsedilme Prosedürü:Cinsiyet veya yaş fark etmeksizin, suçlu bulunan birey yasalarca belirlenen hapishaneye gönderilir.
Kişiye Karşı İşlenen Suçlar

NO: SUÇ SUÇ TANIMI CEZA YASASI SUÇUN TEKRARINDA
1) Fiziksel Saldırı, Darp: Saldırı, bir bireyin mevcut olduğu noktada suç işleme niyetiyle, açıklamasıyla veya kabiliyetiyle etrafındakilere zarar vermesidir. Başka bir bireye yönelik herhangi bir yasa dışı fiziksel müdahaleye bağlı olarak acı verme suçudur Orta riskli bir suçtur ve 90 gün hapis cezası gerektirir. Suçun tekrarında para cezasının yanında gözaltı süresi 180 gün olacaktır.
2) Ateşli Silahla Saldırı: Ateşli bir silahla saldırıda, saldırıda bulunan birey saldırı suçuyla suçlandığı gibi, aynı zamanda ruhsatı yoksa ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçuyla da suçlanır Yüksek riskli bir suçtur ve 120 gün hapis cezası gerektirir. Suçun tekrarında para cezasının yanında gözaltı süresi 240 gün olacaktır.
3) Cinayete Teşebbüs: Cinayet işlemeye çalışan, teşebbüs eden her bireye yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve 90 gün hapis cezası gerektirir. Suçun tekrarında para cezasının yanında gözaltı süresi 180 gün olacaktır.
4) İşkence: Başka bir bireyin vücuduna yönelik herhangi bir fiziksel müdahale ile acı çekmesine sebebiyet veren kişilere yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve 180 gün hapis cezası gerektirir Suçun tekrarında para cezasının yanında gözaltı süresi 260 gün olacaktır.
5) Cinayet Tehdidi: Herhangi bir bireyin, başka bir bireyi yazıyla veya elektronik iletişim araçlarıyla öldürme veya en azından ciddi şekilde yaralama tehdidinden yola çıkan yasadır. Fiziksel temas halindeyken yapılan tehditleri içermez. Orta riskli bir suçtur ve 60 gün hapis cezası gerektirir. “Gerekli makamlar uzaklaştırma kararı çıkartabilir.” Suçun tekrarında para cezasının yanında gözaltı süresi 120 gün olacaktır.
6) Kasıtsız Cinayet İşlemek: Plansız ve tartışma olmadan işlenen kasıtsız cinayetlere yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve 120 gün hapis cezası gerektirir. Suçun tekrarında para cezasının yanında gözaltı süresi 240 gün olacaktır.
7) Kaçırma/Zorla Alıkoyma: Bir bireyi kendi istekleri dışında zorla kaçırma, tutuklama ve alıkoyma işlemini gerçekleştiren bireylere yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve 100 gün hapis cezası gerektirir. Suçun tekrarında para cezasının yanında gözaltı süresi 200 gün olacaktır.
8) Organize Cinayet: Organize Cinayet, herhangi bir bireyi veya devlet çalışanına karşı, planlı bir şekilde cana kast edilmesidir. Yüksek riskli bir suçtur ve 450 gün hapis cezası gerektirir. Suçun tekrarında para cezasının yanında gözaltı süresi 240 gün olacaktır.
MÜLKE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR VE SUÇ OLUŞTURAN FAALİYETLER

NO: SUÇ SUÇ TANIMI CEZA YASASI SUÇUN TEKRARINDA
1) Kundakçılık: Herhangi bir malı, mülkü, kamusal yapıyı veya ormanlık alanı ateşe veren, ateşe verilmesine yardım eden veya neden olan her bireye yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve 110 gün hapis cezası gerektirir. Zararı karşılamaması durumunda hapis cezası 2 katına çıkarılacaktır.
2) Hırsızlık: Başkasına ait herhangi bir malı çalan kişilere yönelik yasadır. Orta riskli bir suçtur ve 90 gün hapis cezası gerektirir. Suçun tekrarında para cezasının yanında gözaltı süresi 180 gün olacaktır.
3) Gasp: Gasp, bir birey tarafından yönetilen herhangi bir malın veya mülkün tehdit veya fiziksel güç kullanarak çalınması-ele geçirilmesidir. Yüksek riskli bir suçtur ve 90 gün hapis cezası gerektirir. Çalınan mal sahibine iade edilmek durumundadır. Suçun tekrarında para cezasının yanında gözaltı süresi 180 gün olacaktır.
4) Şantaj: Herhangi bir suç organizasyonuna bağlı bireyler tarafından başka bireylere veya kurumlara yönelik tehditkar içerikli görsel, yazılı veya sözel konuşmalara ve davranışlara bağlı olarak çıkar sağlamaya yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve 90 gün hapis cezası gerektirir. Suçun tekrarında para cezasının yanında gözaltı süresi 180 gün olacaktır.
5) Haraç Kesmek: Herhangi bir suç organizasyonu üyeleri tarafından bir işletmeden tehdit etmek ve fiziksel güç kullanmak suretiyle maddi kazanç sağlanması, zorla para alınmasına yönelik yasadır.Herhangi bir suç organizasyonu üyeleri tarafından bir işletmeden tehdit etmek ve fiziksel güç kullanmak suretiyle maddi kazanç sağlanması, zorla para alınmasına yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve 90 gün hapis cezası gerektirir. Suçun tekrarında para cezasının yanında gözaltı süresi 180 gün olacaktır.
6) Dolandırıcılık: Dolandırıcılık, herhangi bireyi kandırmak ve bu birey üzerinde avantaj elde etmek amacıyla belgeler üzerinde oynama yaparak, yanlış ifadeler vererek bireyi yanlış yönlendirmeye yönelik suçtur. Yüksek riskli bir suçtur ve 90 gün hapis cezası gerektirir. Dolandırılan kişilerin şikayeti üzerine zararlarını gidermekle yükümlüdür. Suçun tekrarında para cezasının yanında gözaltı süresi 180 gün olacaktır.
7) Soygun: Banka,Esnaf gibi yerleri soymaya çalışan kişilere yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve 180 gün hapis cezası gerektirir. Suçun tekrarında para cezasının yanında gözaltı süresi 360 gün olacaktır.
8) Araç Hırsızlığı: Herhangi bir araca zarar verme ya da bir aracı kanuna aykırı bir biçimde ele geçirip satmak/parçalatmak durumlarına yönelik yasadır. Orta riskli bir suçtur ve 60 gün hapis cezası gerektirir. -
9) Haneye Tecavüz: Herhangi bir yapıya zarar verme ya da o anda organize edilen çalışmalara engel olmak amacıyla kanunlarca başka bir bireyin üzerine olan yapıya izinsiz girme durumlarına yönelik yasadır. Orta riskli bir suçtur ve 60 gün hapis cezası gerektirir. Suçun tekrarında para cezasının yanında gözaltı süresi 120 gün olacaktır.
KAMU AHLAKINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

NO: SUÇ SUÇ TANIMI CEZA YASASI
1) Ahlak Dışı Pozlar: Kendi iradesiyle ve isteyerek herhangi bir kamu alanında vücudunun özel olarak tabir edilen noktalarını kamuya açık hale getiren bireylere yönelik yasadır. Orta riskli bir suçtur ve $1.000 para cezası gerektirir, ödenmediği takdirde 30 gün hapis cezası gerektirir.
2) Kamusal Alanda Açık veya Ahlaksız Davranışlar: Kamu alanında, vatandaşların içinde herhangi birini ahlaksız davranışlara zorlayan veya ahlaksız davranışlarda bulunan tüm bireylere yönelik yasadır. Orta riskli bir suçtur ve $1.500 para cezası gerektirir, ödenmediği takdirde 45 gün hapis cezası gerektirir.
3) Kadın Tacirliği ya da Fuhuşa Zorlamak: Hayat kadını veya normal bir vatandaş olmasına bakılmaksızın, herhangi bir bireyi fuhuş yapmaya zorlayan bireylere yönelik yasadır. OOC Karşı tarafın bu role itirazı olursa ban sebebidir. Yüksek riskli bir suçtur ve 600 gün hapis cezası gerektirir.
4) Tecavüz: Bir veya daha fazla kişinin isteği olmadan bu kişilere yönelik cinsel içerikli temasa bağlı olarak zorla birliktelik durumlarına yönelik yasadır. OOC Tecavüz rolü tamamen yasaktır, ban sebebidir. Yüksek riskli bir suçtur ve 600 gün hapis cezası gerektirir.
5) Fiili Cinsel Taciz: Cinsel amaçlarla karşıdaki kişinin isteği olmadan kişiye dokunmak suretiyle işlenen suçlara yönelik yasadır. OOC ERP’ye giriyorsa ve karşı tarafın bu role onayı yoksa şikayet durumunda ban sebebidir. Yüksek riskli bir suçtur ve 600 gün hapis cezası gerektirir.
6) Sözlü Cinsel Taciz: Cinsel amaçlarla karşıdaki kişinin isteği olmadan kişiye laf atmak suretiyle işlenen suçlara yönelik yasadır. Orta riskli bir suçtur ve $5.000 para cezası gerektirir, ödenmediği takdirde 105 gün hapis cezası gerektirir.
7) Kimliği Gizleme Amacıyla Yüz Örtme: Halka ve kamuya açık alanlarda yüz hatlarını gizleyecek şekilde aksesuar kullanan veya herhangi bir şekilde yüzünü örten vatandaşlara yönelik yasadır. Orta riskli bir suçtur ve $1.000 para cezası gerektirir. Ödenmediği takdirde 30 gün hapis cezası gerektirir.
KAMU ADALETİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

NO: SUÇ SUÇ TANIMI CEZA YASASI
1) Para Cezasını Ödememek: Herhangi bir yetkili otorite tarafından kendisine resmi şekilde kesilen para cezasını zamanında ödemeyen vatandaşlara yönelik yasadır. Orta riskli bir suçtur ve para cezalarına ek olarak 45 gün hapis cezası gerektirir. Eğer ikinci defa bu suç işlenirse ceza 1/4 oranında artacaktır.
2) Rüşvet Vermek: Karşısındaki kişinin fikrini değiştirmek amacıyla bu kişiye rüşvet amacıyla para sunan veya para veren kişilere yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve 45 gün hapis cezası gerektirir.
3) Rüşvet Almak/Yolsuzluk Yapmak: Bir kişiden para, mal ya da herhangi hizmet almak almak suretiyle yetkilerini kötüye kullanan kişilere yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve 270 gün hapis cezası gerektirir. Kişi eğer bir devlet kurumu çalışanı ise görevinden koşulsuz şartsız ihraç edilir.
4) Kamu Yetkisini Kötüye Kullanmak: Kamusal alanda bir yetkiye sahip bireylerin yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle görevlerini yapmamaları durumlarına yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve 90 gün hapis cezası gerektirir. Yetkisini kötüye kullanan devlet personeli hakkında soruşturma başlatılmalıdır. (Bu suçtan dolayı mağdur olan kişiye Maddi-Manevi Tazminat davası hakkı doğacaktır.)
5) Yalan İfade Vermek: Herhangi bir şahsın, kurumun çalışma ortamına veya herhangi bir olaya karşı yalan ifade vermek ya da asılsız şikayette bulunmak durumlarına yönelik yasadır. Orta riskli bir suçtur 60 gün hapis cezası gerektirir. Kişinin sabıkasına eklenir ve davalarda vereceği ifadeler geçersiz sayılır.
6) Kanıtlarla Oynamak: İleriki vakalarda kullanılmak üzere saklanan veya saklanabilecek kanıtları değiştirmek, saklamak ya da yok etmek veya bunlara teşebbüs etmek durumlarına yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve 180 gün hapis cezası gerektirir.
7) Tanık veya Kurbanı İfadesinden Vazgeçirmek: Herhangi bir tanığı veya kurbanı mahkeme kararından önce tehdit etmek veya işkence suretiyle vereceği ifadesinden vazgeçirmek, adalete engel olmak durumuna yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve 200 gün hapis cezası gerektirir.
8) Görevli Memura Yanlış Bilgi Vermek: Görevli bir memura kasıtlı olarak kendi kimliği, başka birinin kimliği veya herhangi bir olay hakkında yanlış bilgi vermek durumlarına yönelik yasadır. Orta riskli bir suçtur ve 60 gün hapis cezası gerektirir.
9) Görevli Memura Kimlik Bilgilerini Açıklamamak: Görevli bir memura kendi kimlik bilgilerini açıklamamak durumlarına yönelik yasadır. Düşük riskli bir suçtur, polisin gerekirse zor kullanıp bilgilere erişme hakkı vardır.
10) Yasadışı Mal Transferi: Hapishanedeki bir tutuklaya ateşli silah veren ve verdiren, ya da hapishaneye ateşli silahla girmeye teşebbüs eden bireylere yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve ateşli silah için 120 gün hapis cezası gerektirir.
11) Suçluyu Polisten Kaçırmak: Herhangi bir suçla suçlanan sanık ile tutuklanmış suçluların mahkeme kararından önce veya mahkeme kararından sonra polis kontrolünden kaçmalarına veya kaçma girişiminde bulunmalarına yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur, yardım ve yataklık sayılacağından suçun durumuna göre 180 gün hapis cezası gerektirir.
12) Tutuklunun Hapishaneden Kaçmasını Sağlamak: Herhangi bir hapishanede tutuklu bulunan şahsın kaçmasına yardım etmek, kaçmasına sebep olmak durumlarına yönelik yasadır. Suça ortaklık olarak işlem yapılır. Tutuklular transfer edilirken yapıldığında da geçerli sayılır. Yüksek riskli bir suçtur ve 450 gün hapis cezası gerektirir.
13) 911 Hattını Kötüye Kullanmak: Acil durum hatlarını memurla iletişime geçmekten ziyade şaka ve benzeri söylemler için kullanan herhangi bir bireye yönelik yasalardır. Düşük riskli bir suçtur ve $1.000 para cezası gerektirir, tekrarında para cezasına ek olarak 30 gün hapis cezası gerektirir.Düşük riskli bir suçtur ve $1.000 para cezası gerektirir, tekrarında para cezasına ek olarak 30 gün hapis cezası gerektirir.
14) Görevli Memuru Engellemek: Memur görev başındayken işini yapmasını açık ve anlaşılır şekilde engellemeye yönelik yasadır, görev başındaki memura hakaret etmeyi de kapsayan yasadır. Orta riskli bir suçtur ve 60 gün gözaltı cezası gerektirir. Suçun tekrarında para cezasının yanında gözaltı süresi 120 gün daha olacaktır.
15) Görevli Memura Direnmek: Araçla ya da koşarak polisten kaçmak, fiziksel zorluklar ve bir çok nedenle polise direnmeye verilen cezadır. Orta riskli bir suçtur ve 50 gün hapis cezası gerektirir.
KAMU HUZURUNA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

NO: SUÇ SUÇ TANIMI CEZA YASASI
1) Huzursuzluk Çıkarmak: Kamusal alanda kavga eden, tartışan ve benzeri durumlara karışıp huzursuzluk çıkaran bireylere yönelik yasadır. Orta riskli bir suçtur ve 25 gün hapis cezası gerektirir. Tekrarında hapis cezası 50 güne çıkacaktır.
2) İsyana Kışkırtmak: İsyan çıkarmak amacıyla bireylere yönelik konuşmalar düzenleyen, duyurular yapan ve çevredeki insanları kışkırtmaya çalışan kişilere yöneliktir. Yüksek riskli bir suçtur ve 60 gün hapis cezası gerektirir. Tekrarında hapis cezası 120 güne çıkacaktır.
3) Yasa Dışı Gösteri: Kamusal alanda etrafı rahatsız edecek şekilde gösteri yapan ve yetkililerin uyarılarına rağmen bölgeyi terk etmeyen bireylere yöneliktir. Orta riskli bir suçtur ve 60 gün hapis cezası gerektirir. Tekrarında hapis cezası 120 güne çıkacaktır.
4) Kamu Güvenliğini Tehlikeye Atacak Davranışlar: Kamusal alanda, etrafı sivillerin can güvenliğini düşünmeden tehlikeli davranışlarda bulunan bireylere yönelik yasadır. Orta riskli bir suçtur ve 60 gün hapis cezası gerektirir.
5) Toplumun Huzurunu Bozmak: Kamusal alanda huzursuzluk çıkaran ve huzuru bozan bireylere yönelik yasadır. Orta riskli bir suçtur ve 45 gün gözaltı gerektirir. Tekrarında hapis cezası 90 güne çıkacaktır.
KAMU SAĞLIĞINA VE GÜVENLİĞİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

NO: SUÇ SUÇ TANIMI CEZA YASASI
1) Uyuşturucu Madde Bulundurmak: Yasalar tarafından kontrol altında tutulan uyuşturucu maddelerin yasal sınır üstünde bulundurulmasına yönelik yasadır. Orta riskli bir suçtur ve $15.000 değerinde para cezası ve 60 gün hapis cezası gerektirir.
2) Uyuşturucu Yapım Malzemeleri Bulundurmak: Uyuşturucu üretimine veya kullanımına yönelik herhangi bir cihaz veya malzeme bulundurma durumlarıyla ilgili yasadır. Düşük riskli bir suçtur ve $15.000 değerinde para cezası ve 30 gün hapis cezası gerektirir.
3) Uyuşturucu Madde Etkisinde Olmak: Yasalar tarafından kontrol altında tutulan uyuşturucu maddelerini yasal sınır üstünde kullanarak bu maddelerin etkisi altında bulunmak. Orta riskli bir suçtur ve 15 gün hapis cezası gerektirir.
4) Avukatın Yasal Görüşme Hakkının Alınması: 15 dakika olarak belirlenmiş olan avukat yasal görüşme süresinden önce avukatların sorgu odasından memurlarca alıkonması. Düşük riskli bir suçtur ve memur hakkında soruşturma gerektirir
EYALETE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

NO: SUÇ SUÇ TANIMI CEZA YASASI
1) Dağıtım Amacıyla Bir Mekan Tutmak: Yasadışı bir maddenin (Silah, uyuşturucu, kaçak içki vs.) dağıtım ve alışveriş işlemleri için herhangi bir bölgede ev veya depo tutan bireylere yönelik yasadır. Orta riskli bir suçtur $25.000 para cezası ve 120 gün hapis cezası gerektirir. Mekan 7 gün boyunca mühürlü kalır.
2) Uyuşturucu Madde Ticareti: Yasalar tarafından kontrol altında tutulan uyuşturucu maddelerinin yasa dışı ithalatı, ihracatı ve her türlü satışına yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur $15.000 para cezası ve 180 gün hapis cezası gerektirir.
3) Silah Ticareti: Şehre yasa dışı yollarla sokulan silahların ithalatı, ihracatı ve her türlü satışına yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur $15.000 para cezası ve 180 gün hapis cezası gerektirir.
4) Çocuk İstismarı: Yasalarca 18 yaşın altında olduğu için reşit olmadığı kabul edilen bireylere yönelik her türlü şiddet içerikli eylemler. OOC Tecavüz vakaları yasaklı rol olacağından ban sebebidir. Yüksek riskli bir suçtur ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektirir.
5) Suç Örgütüne Üye Olmak ya da Çalışmak: Organize suç işlemek amacıyla kurulmuş silahlı/silahsız bir suç örgütüne üye olmaya ya da bu örgüte çalışmaya yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve 45 gün hapis cezası gerektirir.
6) Suç Örgütü Kurmak ya da Yönetmek: Organize suç işlemek amacıyla silahlı/silahsız bir suç örgütü kurmaya ya da bu örgütü yönetmeye yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve 180 gün hapis cezası gerektirir.
7) İnsan Kaçakçılığı ya da Ticareti: Kamu, eyalet ve hatta devlet güvenliğini tehdit eden, silahlı veya silahsız tehditlerde bulunan birey veya organizasyonlara yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur $30.000 para cezası ve 135 gün hapis cezası gerektirir.
8) Polis Memurunu Kaçırmak: Görev başındaki ya da üzerinde rozet taşıyan sivil durumdaki bir polis memurunu kaçırmaya yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektirir. ((Bu rol için: IC-ROL adminleriyle iletişime geçilmeli))
9) Polis Memurunu Öldürmek: Görev başındaki ya da üzerinde rozet taşıyan sivil durumdaki bir polis memurunu öldürmeye yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur $20.000 para cezası ve 200 gün hapis cezası gerektirir.
10) Terörizm: Kamu, eyalet ve hatta devlet güvenliğini tehdit eden, silahlı veya silahsız tehditlerde bulunan birey veya organizasyonlara yönelik yasadır. Yüksek riskli bir suçtur ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektirir.
TAŞITLARLA İLGİLİ SUÇLAR

NO: SUÇ SUÇ TANIMI CEZA YASASI
1) Pilot Lisansı Olmadan Uçuş Gerçekleştirmek: Yasalarca pilot olma izni almadan uçak veya helikopter kullanmak. Orta riskli bir suçtur ve 180 gün hapis cezası gerektirir.
2) Araçla Vur Kaç Yapmak: Bir şahsa veya araca çarpıp bir veya daha fazla şahsı yaraladıktan sonra olay yerinde beklemeyip kaçma durumlarıdır. Eğer çarpılan kişi hayatını kaybederse kasıtsız cinayet işleme suçu işleme girer. Yüksek riskli bir suçtur ve 90 gün hapis cezası gerektirir.
ÖLÜMCÜL SİLAH BULUNDURMA SUÇLARI

NO: SUÇ SUÇ TANIMI CEZA YASASI
1) Ölümcül Bıçak Bulundurma: 10 santimetre ve daha uzun bıçak bulundurma durumları. Orta riskli bir suçtur ve $1.000 değerinde para cezası gerektirir, bıçağa el konur. Ceza ödenmediği takdirde 30 gün hapis cezası gerektirir.
2) Yasa Dışı Cihaz Bulundurmak: İzinsiz bir şekilde dinleyici alet, gizli kamera vs. cihazlar kullanmayı ve bulundurmayı kapsar. Orta riskli bir suçtur ve 15 gün hapis cezası gerektirir.
3) Yasa Dışı Ateşli Hafif Silah Bulundurmak: Kanunlar tarafından yasa dışı sayılan ateşli silahları bulundurmak. ((SMG – Pistol türevleri)) Yüksek riskli bir suçtur ve 45 gün hapis cezası gerektirir
4) Yasa Dışı Ateşli Ağır Silahı Bulundurmak: Uzak mesafede etkili ve yüksek hasar verebilen silahlar bulundurmak. ((AK-47, M4, Sniper ve SPAZ shotgun)) Yüksek riskli bir suçtur ve 60 gün hapis cezası gerektirir.
5) Yasa Dışı Patlayıcı Bulundurmak: Yasalar tarafından tanınmayan ve yasaklanan patlayıcı madde, bomba ve benzeri ekipmanlar bulundurmak. Yüksek riskli bir suçtur ve 300 gün hapis cezası gerektirir.
TRAFİK KANUNLARI

NO: SUÇ SUÇ TANIMI CEZA YASASI
1) Kask İhlali: Kask bulundurulması zorunlu olan araçlarda kask takmamak. Düşük riskli bir suçtur ve $150 para cezası gerektirir.
2) Hız İhlali: Sürücüler otoyollarda en fazla 150 km, şehir dışı, ancak köy yolu olarak değerlendiren boş karayollarında en fazla 130 km, şehir içinde ise en fazla 110 km hız yapabilirler. Sürücüler sürüş anında yoldaki bozukluklara, yağmura, kara dikkat etmek zorundadırlar. Düşük riskli bir suçtur ve $500 para cezası ile uyarı puanı gerektirir.
3) Trafik İşaretçilerine Uymamak: Dur tabelalarına uymamak, hatalı dönüşler yapmak, hatalı şerit değiştirmek, acil durum araçlarına yol vermemek gibi durumlardır. Düşük riskli bir suçtur ve $350 para cezası ile uyarı puanı gerektirir.
4) Trafik Kontrolünden Kaçmak ve Dur İhtarına Uymamak: Trafik akışını engelleyecek şekilde veya trafiği engellemese bile tehlikeli bir noktada park etmek. Orta riskli bir suçtur ve $2.500 para cezası ve zanlının ehliyetine süreli el konulmasıyla sonuçlanır.
5) Tehlikeli Sürüş: Kamu güvenliğini tehlikeye atacak şekilde dikkatsiz araç sürmek. Düşük riskli bir suçtur ve $1.000 para cezası ile uyarı puanı gerektirir.
6) Alkollü Araç Kullanmak: Yasal sınırın üzerinde alkol etkisinde araç kullanmak. Orta riskli bir suçtur ve $2.000 para cezası ve ehliyete el konulması ile sonuçlanır. Suçu işleyen şahsın ehliyetini tekrardan alması gerekmektedir.
7) Sokak Yarışları: Şehir içinde veya şehir dışında izinsiz bir şekilde yarış düzenlemek. Orta riskli bir suçtur ve $3.000 para cezası, araca el konulur ve ehliyete el konulması ile sonuçlanır. Suçu işleyen şahsın ehliyetini tekrardan alması gerekmektedir.
8) Ehliyetsiz Araç Sürmek: Santos kanunlarına uygun bir ehliyeti bulunmadan araç kullanmak. Orta riskli bir suçtur, sürücüye $2.500 para cezası ve ayrıca araca el konulmasıyla sonuçlanır.LUXV ROLEPLAY 2021
Voelas
ROLEPLAY 2021

Hayallerini gerçekleştirme vakti geldi. LUXV'nin sınırsız olanakları ile en iyi rol yapma deneyimini yaşa!

hemen başvur
Sosyal medya

Güncellemelerden haberdar olmak için
takip et.